top of page

HISTORIA

Studentkåren i Sundsvall grundades 1977 och är en demokratiskt uppbyggd ideell förening. Studentkårens främsta syfte är att företräda medlemmar i studiepolitik och därigenom höja kvalitén på Mittuniversitetets utbildningar.

KÅRHUS

Mellan åren 1989-2016 bedrev studentkåren i Sundsvall en kårhusverksamhet (Sundsvalls Studenters kårhus AB), SSKAB vara ett helägt aktiebolag av Studentkåren och därmed ytterst av Sundsvalls studenter. Kårhuset verksamhet tog plats i Sundsvalls stadsbibliotek och högskolebiblioteks gamla lokaler och där bedrevs en restaurang samt barverksamhet för studenterna i Sundsvall. All personal i kårhuset bestod även av studenter som arbetade ideellt.

År 2016 flyttade verksamheten istället till fastigheten Grönborg som ligger inom Campus sundsvall. SSKAB bedrev verksamheten i Grönborg fram till januari 2019 och har sedan dess haft samarbete med de nya aktörerna som har bedrivit restaurang- samt klubbverksamhet i Grönborg.

bottom of page