top of page

OM STUDENTKÅREN I SUNDSVALL

Studentkåren i Sundsvall har funnits sedan 1977. Vår främsta vilja och ambition är att skapa mervärde för dig som valt att studera vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vår kår består främst av våra medlemmar och utan er så skulle vi inte kunna göra det vi gör. 

Kåren består också av vår ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter och en anställd som alla jobbar för att studietiden för dig ska bli så bra som möjligt!

skvader
Kontakt
bottom of page