top of page

STUDENTREPRESENTATION

Att vara studentrepresentant är en av de viktigaste insatserna som du kan göra för dina medstudenter under din studietid. För att vi studenter ska kunna säkra vårt inflytande i utbildningen måste vi tillsammans se till att studenter finns representerade i alla universitetets beredande och beslutande organ. Att tillsätta och organisera studentrepresentation är därför en av studentlårens viktigaste uppgifter.

 

Det är viktigt att du känner att du alltid kan vända dig till oss för att få stöd i ditt arbete som studentrepresentant. Eftersom att det är på kårens mandat som du är vald är det vår uppgift att hjälpa dig. Du kan alltid få hjälp av någon som kan ditt område eller som har kunskap inom det universitetsorgan som du är invald i.

 

Att det finns studentrepresentanter i samtliga universitetsorgan är kärnan i studentinflytandet; genom att finnas representerade får vi möjligheter att ge ett studentperspektiv på frågor som berör oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvalitén och utbildningsutvecklingen.

Men vad gör då en studentrepresentant? En studentrepresentant är en student eller doktorand som är utsedd av en studentkår till ledamot eller suppleant i ett beslutande eller beredande organ inom universitetet. Det kan tillexempel gälla organ som rör grundutbildning, forskarutbildning, programsamordning, lika villkor, fakulteten eller avdelningen. Tillexempel kan du vara studentrepresentant för det ämne eller program du läser där du som studentrepresentant är med och framför åsikter från övriga studenter och påverkar besluten som tas kopplat till din utbildning.

 

Hur studentrepresentanter utses varierar, men det är alltid på studentkårens mandat som du är vald till representant för dina medstudenter. Studentrepresentantens uppdrag är att ge ett student- och doktorandperspektiv på de frågor som diskuteras och bidra till att de beslut som fattas gynnar studenterna och doktoranderna.

Vill du bli studentrepresentant?

Skicka ett meddelande nedanför för mer information.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

bottom of page