top of page

SAMVERKAN

Våra samarbetspartners

Mittuniversitetet

Vårt uppdragsuniversitet

Studentkåren i Sundsvall arbetar hela tiden för att vara en trygg punkt i dina studier på Mittuniversitetet

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Orbi

Samlingsplatsen under din studietid

Appen där all info kring event samlas

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

SFS

Sveriges förenade studentkårer

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

MFS

Mittuniversitets förenade studentkårer

Vi har nära samverkan med vår syskonkår SIÖ - Studentkåren i Östersund

070 662 17 95

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page