top of page
 • Skribentens bildStudentkåren i Sundsvall

Nominera dig själv eller någon du känner till SKS styrelse!


Onsdag 29/5 17:00 har studentkåren i Sundsvall (SKS) årsmöte. Under årsmötet väljs kårens ordförande, ekonomiansvarig, sju ledamöter och upp till fem suppleanter. Dessutom kommer andre vice (studiesocialt ansvarsområde) väljas men då detta är ett fyllnadsval kommer ej valberedning ta fram ett förslag, däremot går det ändå att nominera i förväg. Nu kan du ta chansen att nominera dig själv eller någon annan till dessa positioner.


Viktigt att veta:


 • Kårstyrelsen sammanträder minst en gång per månad under läsåret.


 • För att kunna nomineras måste kandidaten vara medlem i SKS, alternativt ha varit det minst en termin de senaste två åren.


 • Nominerade personer måste bekräfta sin kandidatur för att vara valbara.


 • Revisorer och ledamöter i valberedningen kan ej nomineras.


 • Sista anmälningsdatum är måndag 20/05


 • Eventuella fyllnadsval sker på plats.Länk till formuläret finns här!English:


Wednesday 29th of May 17:00, the Student Union of Sundsvall (SKS) has their annual meeting. During the annual meeting the student union president, the accountant, seven board members and up to five deputies are elected. Second vice president (study social responsibilities), will also be elected, but as this is a by-election the election committe will not present a suggestion for this post. However it is still possible to nominate a candidate in advance. Now you have the chance to nominate yourself or someone else to these positions.


Important to know:


 • The student union board convenes at least once a month during the school year.


 • To be able to be nominated, the candidate has to be a member of SKS, alternatively have been one for at least one semester during the last two years.


 • Nominated persons have to confirm their candidacy to be electable.


 • Auditors and members of the election committee may not be nominated.


 • Last date for registration is monday 20th of May.


 • Eventual by-elections take place during the annual meeting.


Link to the form here!


0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page