top of page

VANLIGA FRÅGOR

Här nedan får du svar på övriga frågor gällande Studentkåren

HUR OFTA HAR NI MÖTE?

Den andra och fjärde tisdagen varje månad träffas styrelsen för styrelsemöten. Där kan det diskuteras äskningar (En äskning är ett finansiellt stöd som kan sökas av utbildningsföreningar och intresseföreningar som är godkända av Studentkåren i Sundsvall), olika evenemang, om någon annan information tillkommit samt studentrepresentanter. Vi har även medlemsmöten och årsmöten varje år!

HUR GÅR JAG MED I STYRELSEN?

För att gå med i styrelsen krävs det att du kommer till antingen ett medlemsmöte eller ett årsmöte. Är det fyllnadsval är du varmt välkommen att kandidera på plats, är det årsmöte har du chans att nominera dig och få prata med valberedningen. 

MÅSTE JAG VARA MEDLEM FÖR ATT DELTA I STUDENTKÅRENS AKTIVITETER?

Är det medlems/årsmöten har du rätt att delta utan att vara medlem, men du får inte tillhanda ha någon rösträtt. Om det är aktiviteter såsom korvgrillning är alla studenter välkomna. 

VAD KOSTAR ETT MEDLEMSKAP?

Ett medlemskap hos SKS kostar 250kr för en termin och 400kr för två terminer. För distansstuderande är det 125kr per termin istället!

VARFÖR SKA JAG VARA MEDLEM I EN STUDENTKÅR?

Utöver att anordna gemensamma aktiviteter, såsom fester, naturupplevelser, pubkvällar och inspark – allt det roliga som bidrar till en trevligare social tillvaro under din tid som student – jobbar vi även noggrant med studentinflytande

och utbildningsbevakning. Vi finns där för er likt ett fackförbund under er studietid och får ni problem under studietiden så kan ni alltid vända er till oss, så gör vi sedan det vi kan för att reda ut problemet!

bottom of page